Τώρα μπορείς να κάνεις τις αγορές σου με χρήματα που έχεις άμεσα διαθέσιμα στο Wallet σου!

1. CityBeat Wallet: Κάντε κατάθεση στον ειδικό CityBeat Λογαριασμό, μέσω Web Banking ή πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τράπεζα Πειραιώς, του ποσού που επιθυμείτε να έχετε άμεσα διαθέσιμο, συμπληρώνοντας σαν αιτιολογία κατάθεσης, το τηλέφωνό σας. Τα λεφτά θα μπουν στο CityBeat Wallet σας για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές που θέλετε.

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Αριθ. Λογ/μού: 5009100424784
  IBAN: GR3101720090005009100424784
  Όνομα Δικαιούχου: CITYBEAT IKE

Τράπεζα Eurobank Εργασίας
 • Αριθ. Λογ/μού: 0026341170200800483
  IBAN: GR6602603410000170200800483
  Όνομα Δικαιούχου: CITYBEAT IKE

Προσοχή: Η πίστωση του λογαριασμού σας γίνεται αυθημερόν όταν η κατάθεση και στη συνέχεια η συμπλήρωση της online φόρμας, έχει ολοκληρωθεί έως τις 18:00 (ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή) αλλιώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που μεταφέρετε χρήματα από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, στο CityBeat λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υπολογίστε ότι θα υπάρξει μία καθυστέρηση της μεταφοράς του εμβάσματος.

Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ CityBeat.

2. Στοιχεία Κατάθεσης: Αφού έχεις κάνει την κατάθεση στον CityBeat Λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συμπλήρωσε τα απαραίτητα στοιχεία στα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία ώστε να σου πιστωθεί στον Λογαριασμό σου το ποσό το οποίο έχεις καταθέσει. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση και την καταχώριση των στοιχείων σου θα λάβεις ένα επιβεβαιωτικό Email από το [email protected] δηλώνοντας ότι η πίστωση στο λογαριασμό σου έχει πραγματοποιηθεί και ότι μπορείς να προχωρήσεις στις αγορές που επιθυμείς.

3. Αγόρασε και Απόλαυσε τις προσφορές μας: Το ποσό που έχεις καταθέσει έχει πλέον πιστωθεί στον Λογαριασμό σου. Μπορείς να αγοράσεις όποια από τις προσφορές μας επιθυμείς χρησιμοποιώντας την πίστωση σου. Εξαργύρωσε το κουπόνι σου και ανακάλυψε την ανεξερεύνητη πλευρά της πόλης σου!


01. Στοιχεία Μέλους CityBeat

02. Στοιχεία Κατάθεσης • (Τα δεκαδικά ψηφία με κόμμα, π.χ. 45,23)

 • Πληκτρολογήστε μέχρι 350 χαρακτήρες.
 Αποδέχομαι τους όρους χρήσης
1. Εφόσον επιθυμείτε, ενεργοποιείτε ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής Αγορών Κουπονιών τη χρήση πίστωσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού, που τηρείτε στη Δικτυακή τοποθεσία της CityBeat (η CityBeat Πίστωση), κατόπιν κατάθεσης αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμού που εκάστοτε σας υποδεικνύει η CityBeat (ο Τραπεζικός Λογαριασμός).

2. Κάθε φορά που επιθυμείτε την πίστωση οποιουδήποτε ποσού στο λογαριασμό CityBeat Πίστωση:
(α) καταθέτετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό (σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής ή μέσω e-banking) το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί ο λογαριασμός CityBeat Πίστωση, με αιτιολογία κατάθεσης την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει κατά την Εγγραφή και Καταχώρησή σας στη Δικτυακή τοποθεσία της CityBeat,
(β) καταχωρείτε ηλεκτρονικά στο Δικτυακό τόπο της CityBeat τα στοιχεία που εκάστοτε ζητούνται και δηλώνετε το χρηματικό ποσό που καταθέσατε προκειμένου να πιστωθεί η CityBeat Πίστωση με το ισόποσο.

3. Η CityBeat, εντός ευλόγου χρόνου θα σας:
(α) επιβεβαιώνει το ποσό που πιστώθηκε στον Τραπεζικό Λογαριασμό,
(β) αποστέλλει επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει τεθεί ως αιτιολογία κατάθεσης και δηλωθεί στη Δικτυακή τοποθεσία της CityBeat κατά τα ανωτέρω, και
(γ) πιστώνει με το ισόποσο τον λογαριασμό CityBeat Πίστωσή σας.

4. Το ποσό που έχει πιστωθεί στο λογαριασμό CityBeat Πίστωση είναι στη διάθεσή σας για Αγορά Κουπονιών. Η CityBeat Πίστωση χρεώνεται κάθε φορά που ολοκληρώνετε Αγορά Κουπονιών, μέχρι την εξάντληση του υπολοίπου της.

5. Αναγνωρίζετε, δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι:
(α) θα χρησιμοποιείτε το ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό CityBeat Πίστωση αποκλειστικά και μόνο για Αγορά Κουπονιών μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας της CityBeat,
(β) το ποσό που εκάστοτε καταθέτετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό προς πίστωση του λογαριασμού CityBeat Πίστωσης είναι ανάλογο των Κουπονιών που προτίθεστε να αγοράσετε,
(γ) ενδέχεται να μην δύναται να ολοκληρωθεί Αγορά Κουπονιών εφόσον δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στην CityBeat Πίστωση ή/και δεν έχει επιβεβαιωθεί η κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό.

6. Θα επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα κατάθεσης και μεταφοράς χρημάτων στον Τραπεζικό Λογαριασμό. Η CityBeat Πίστωση δύναται να χρεωθεί με οποιοδήποτε ποσό τυχόν καταβληθεί για λογαριασμό σας, σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος και τους Γενικούς Όρους.

7. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων που βρίσκονται αναρτημένοι στη Δικτυακή τοποθεσία της CityBeat και αποτελεί με αυτούς αδιαίρετο όλο.

Ο Πελάτης, αφού διάβασε με προσοχή τους άνω όρους, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

* Υποχρεωτικά πεδία


Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα